• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Ażeby pozostać lekarzem trzeba skończyć skomplikowane studia lecznicze, odbyć staż w szpitalu bądź też przychodni i dopiero wtedy można rozpocząć prowadzenie samodzielnej praktyki lekarskiej. W Polsce tytuł medyka zdobywa się kończąc sześcioletnie, jednolite studia na wydziale lekarskim dowolnej uczelni medycznej. Dyplom zdobyty po jej ukończeniu jest równorzędny z pospolitym dyplomem magistra. Absolwent ma jednakże tytuł doktora medycyny, a nie magistra. Prawo egzekwowania zawodu zdobywa się po odbyciu ponad rocznego stażu w wybranej placówce, gdzie często przeprowadza się usg ortopedyczne warszawa. Tytuł lekarza profesjonalisty otrzymuje się po około 5 latach szczególnego szkolenia z wyłonionej dziedziny medycyny. Odbywa się ono w trakcie pracy zawodowej. Wolno zrobić więcej aniżeli jedną specjalizację, np. neurologię i psychiatrię. Pilnie poszukiwani lekarze zawodowcy muszą się ciągle kształcić, ponieważ medycyna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi wiedzy. Ważne jest czytanie specjalistycznej prasy, nowinek leczniczych oraz udział w konferencjach czy sympozjach leczniczych.
źródło: http://listmotywacyjny.biz.pl, korczakfestiwal.pl, http://www.meskakuchnia.pl.

Inne nasze artykuły:

Categories: Rozrywka

Comments are closed.