• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Dzisiejsze środki masowego przekazu z całą swoją zaczepnością i coraz mniejszym przywiązaniem do pełnionej misji starają się w głównej mierze sfinalizować należyte domysły finansowe na nadciągający rok. Projektowanie ramówki w telewizji tak samo jak dobieranie tematyki do czasopism opiera się w głównej mierze na podstawie analizy tego, co cieszy się całkowicie największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do wyśmienitego poziomu zawiadamiania opinii publicznej, a ta często bierze własną wiedzę o rzeczywistości jedynie z tego, co ukazuje telewizja oraz zapisuje ogólnodostępna prasa. Niestety, widać to w wielu badaniach socjologicznych, jakie dowodzą, jak nieduża grupa w pełnej społeczności ma rzeczywistą wiedzę na temat przeróżnych szczegółów ustroju politycznego. Nawet znajomość programów dyplomatycznych partii, na jakie się głosuje, nie jest tak ogólne, jak można by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To kłopotliwe, nie wszelkie społeczeństwa w takim samym szczeblu czują się zobligowane do uczestniczenia w demokracji.
słowa kluczowe: Edukacja, Edukacja, Szkoła, Nauka i Szkoła.

Inne nasze artykuły:

Categories: Nauka

Comments are closed.